Productes

Aportem informació per ajudar a pendre les millors decisions

Automatitzem tasques de poc valor afegit

Gestor automàtic de Demandes
 

Estalvïi moltes hores al no haver de llegir els emails dels portals immobiliaris i registrar-los al seu sistema de gestió comercial. El Gestor automàtic de Demandes ho fa per vostè, cada 5min i les 24h del dia, seguint regles de negoci configurables.  Per tant, ja pot dedicar el 100% del seu temps a trucar als demandants.

AEP.png
Alertas.png
Gestor d'alertes i avisos

 

En el cas que hi hagi dades incorrectes o no introduïdes al sistema, el responsable rebrà una alerta automàtica per Email, evitant així que afectin el client en forma d'errors a les seves liquidacions o rebuts. Aquesta alerta la rebrà fins que solucioni el problema.

 

El Gestor d' Alertes funciona de forma autònoma les 24h del dia, i pot donar servei a qualsevol del seus col·laboradors (comercials, administradors de PV o PH) o contactes (demandants, llogaters, propietaris, industrials).

Informes

 

Els informes tenen com a principal objectiu ajudar-lo a prendre les millors decisions possibles. Això implica disposar de informació fiable, normalitzada, en el moment precís, i en el format adequat.

 

  • Informes setmanals als propietaris sobre estat de les seves comercialitzacions

  • Informes interns per anàlisi comercial dels productes.

  • Quadre d'objectius comercials.

  • Informes analítics per Administració (morositat, liquidacions, clients, finques i departaments).

Reporting-Service.png
mobile.png
Gestor web de Raports comercials

 

Aplicació web per poder fer el raport comercial des dún mòbil, i només amb 3 clicks: selecció de visita, tipus de raport, detall del raport

 

Altres funcionalitats opcionals:

 

  • Canvis de preu de productes

  • Agendar noves visites

  • Consultar dades de productes

  • Consultar dades de demandants

  • Comprovar acompliment d'objectius comercials

  • Twitter GROOW

© groow.es Tots els drets reservats

groow@groow.es

Barcelona