Consultoria de Processos

 

Definició dels processos de la companyia i anàlisi de la situació actual amb l'equip i la direcció. Identificació d'accions de millora i inversions necessàries, determinant el benefici esperat i l'impacte sobre el negoci i les persones.

 

Priorització d'accions segons cost-benefici, i establiment d'un pla d'acció per fases. Execució, coordinació i seguiment de cada fase.

Formació i acompanyament de l'equip

 

Tot projecte de millora suposa canvis, i no tothom té la capacitat d'adaptar-se amb la velocitat desitjada. Cal formació en grup resumint els processos i com es relacionen, i també una formació personalitzada a cada col·laborador sobre els seus processos revisats.

 

També serà necessari fer un seguiment per tal d'ajustar els processos, ja sigui per errors com degut a canvis en el negoci que obliguen a introduir modificacions addicionals.

 

Gestió de projectes

 

Un cap de projecte independent és qui millor pot garantir temps, costos i establir canals eficients de comunicació entre client i proveïdor. Si a més és el mateix consultor de processos que coneix les persones, els processos i la resta de sistemes existents, serà el perfil ideal per trobar la millor solució, i aconseguir que es configuri i adapti adequadament.

 

És molt recomanable que el cap de projecte participi en la fase de requeriments i petició d'ofertes, per tal d'evitar seleccionar una mala solució que després condicionarà solucions futures. Serà l'interlocutor amb el proveïdor al llarg del projecte, gestionant la implantació i posada en marxa, i controlant que les incidències es vagin resolent abans de fer el pagament final. 

Assessorament

Una solució no s'aprofita realment si no es disposa de

processos eficients i d'un equip preparat

Foro de coneixement

 

Contractació i configuració d'un foro web per publicar els processos en forma d'articles, de manera que tota la companyia els pugui conèixer i consultar quan procedeixi. Cada article es pot comentar i valorar per part de l'equip.

Assessoria tecnològica

 

Implantem un ampli ventall de productes comercials que poden ajudar notablement a treballar de forma més eficient i a més reduint costos. 

Destaquem:

  • Migració a Google per a empreses (gmail, calendar,...).

  • Gestió documental via Dropbox, DRIVE o MEGA.

  • Digitalització de documents per agilitzar cerques posteriors

  • Disseny de web mòbil i per PC

  • Signatura electrònica de document

 

groow@groow.es

Barcelona

  • LinkedIn
  • Twitter GROOW

© groow.es Tots els drets reservats